Club Biliard-Bowling, Club Wellness, Club Piscina Spl. Independentei 319B
Club de fitness

Norme de comportament, acces si igiena
Riscuri de accidentare
Interdictii. Penalizari la diferite abateri de la regulament
Declaratie
Declaratia parintelui minorului
 
 
Declaratia parintelui minorului
DECLARATIA PARINTELUI MINORULUI
Subsemnatul___________________________________________ domiciliat în________________, strada______________, nr.____, bl.____, sc.____, et.___, ap.____, sector/judet_________________, telefon______________, posesor al BI/CI/Pasaport seria______ nr.____________, eliberat de____________________, la data de_____/_____/_______, CNP__________________________, in calitate de parinte al fiului meu (fiicei mele)__________________________________________, minor(a), solicit inscrierea acestuia/acesteia la Clubul IDM.

Inainte de a apela la utilizarea serviciilor oferite de Cluburile IDM de catre acesta (aceasta),
  1. Fiind în cunostinta de cauza asupra starii sale de sanatate, precum si a riscurilor la care se expune, rezultate din utilizarea aparaturii Clubului, piscinei, bailor, saunelor si celorlalte servicii, prin prezenta declar ca îmi asum toate eventualele urmari în ceea ce priveste sanatatea fiului meu (fiicei mele) ce s-ar ivi în timpul si ca urmare a timpului petrecut în incinta Clubului.
  2. Declar ca atat subsemnatul cat si copilul meu ________________________________________, am luat la cunostinta si va respecta regulamentul Clubului (normele de comportament, acces, igiena, securitatea serviciilor, interdictii etc.) fiind de acord cu toate angajamentele ce si le-a luat prin formularul de inscriere anexat.
  3. Sunt de acord ca în nici o situatie Clubul nu este responsabil de valori sau obiecte de valoare si copilul meu nu va apela niciodata la serviciile garderobei pentru astfel de valori.
  4. Ma oblig sa declar imediat pierderea sau furtul cardului copilului meu la receptia Clubului pentru inactivarea sa, fiind constient ca întreaga responsabilitate ce decurge din folosirea acestuia de o alta persoana, cu sau fara acceptul meu, îmi revine integral.
  5. Am fost informati cu privire la tarifele practicate pentru membrii Clubului IDM si costurile care i se vor imputa în cazul deteriorarii echipamentului pus la dispozitie de Club, lui sau celorlalte persoane aflate cu copilul meu în Club.
  6. Mie si copilului meu ni s-au adus la cunostinta riscurile de accidentare si copilul meu se obliga sa respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumându-si responsabilitatea pentru eventualele urmari în ceea ce priveste sanatatea sa si a invitatilor sai sau a persoanelor pe care le-ar putea vatama în timpul si ca urmare a activitatilor desfasurate în incinta Clubului.
  7. Declar pe propria raspundere ca nu are cazier judiciar, fiind constient ca în caz contrar Clubul îi va retrage automat si definitiv calitatea de membru.
  8. Autorizez Clubul sa îi retraga calitatea de membru, fara nici o alta pretentie din partea mea, în cazul în care conducerea Clubului va hotarî astfel.
  9. Autorizez Clubul sa îmi prelucreze datele personale, inclusiv CNP, seria si numarul BI/CI .*)
Dau prezenta exonerând constient IDM Club de orice responsabilitate.


Data _______________________
Semnatura________________________


*) Va informam ca, referitor la datele personale, beneficiati de urmatoarele drepturi prevazute de Legea 677/2001: dreptul de informare (art.12), dreptul de acces (art.13), dreptul de interventie (art.14), dreptul de opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), dreptul de a va adresa justitiei (art. 18). Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere datata si semnata adresata S.C. IDM Kennedy Group Co. S.R.L.


Tel. 072-BILIARD, 072-BOWLING, 021-316.10.52
Doriti sa aratati exceptional?
Un alt mod de viata!